-Emniyet kemer simülatörü 750 kg altı bir üründür. İstediğiniz her yere kolaylıkla götürebilirsiniz.

-İstediğiniz renk kombinasyonları ile üretim yapılabilmektedir. 

-Emniyet kemer çarpma simülatörü iki farklı seçenek ile satın alabilirsiniz:

        1- Taşınabilir Emniyet Kemer Simülatörü

        2-Sabit Emniyet Kemer Simülatörü


Neden Emniyet Kemer Çarpma Simülatörü?Emniyet Kemeri Simülatörü personel taşımacılığı,öğrenci taşımacılığı yapan servis araç sürücüleri, sürücü kursları, şirket aracı kullanan çalışanlar, şahsi araç kullanıcıları da dahil olmak üzere tüm şoförlerimizin emniyet kemerinin önemini kavrayacakları, sürüş güvenliğini arttıracakları ve farkındalık oluşturulmasını hedeflediğimiz teorik ve pratik olarak planladığımız eğitimdir. Araç içinde bulunan herkesin kemer takması hayati önem arz eder. Ön koltukta olduğu kadar arka koltuklarda da emniyet kemeri kullanımı son derece önemlidir, emniyet kemeri bizi sadece önden çarpmalarda değil yandan çarpmalarda da koltukta sabit ve güvende kalmamızı sağlayarak aracın dışına fırlamamızı, araç içerisinde savrularak yaralanmamızı yüksek oranda önleyecek, hatta hayatta kalmamızı sağlayacak önemli bir pasif güvenlik unsuru olarak görev yapacaktır. Eğitim ve sonrasında simülatör kullanımıyla özellikle arka koltuklarda emniyet kemeri kullanımı alışkanlığını arttırmak en büyük amacımızdır.


​Emniyet Kemer Çarpma Simülatörü (Seat Belt Convincer), pratik eğitimlerden bir diğeridir ve dur-kalk esnasında meydana gelebilecek kazalarda yaşanacak fiziksel ve psikolojik etkileri test etme fırsatı verir. Simülatör, emniyet kemerinin öne doğru savrulmayı önleme özelliğini göstermek için üretilmiş olup saatte 5-15 km hızla sabit bir koltukta kayan yolcular hedefe çarparak dururlar. Katılımcılar koltuktan düşmekten ve savrulmaktan koruyan emniyet kemeridir.


İş sağlığı ve güvenliği (İsg) birimi tarafından belirlediğiniz organizasyonlarda farkındalık için kiralayabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı emniyet kemeriyle ilgili yeni bir düzenleme getirdi. buna göre sürücü kursları artık emniyet kemer simülasyonu eğitimi verecek. Peki bu eğitim nasıl olacak?

Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu emniyet kemer simülatörü hakkındaki yeni genelge aşağıdadır:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğine 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.  

“Emniyet kemeri simülasyon eğitimi

MADDE 16/A- (1) Sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlanmadan önce tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak, emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı olarak bilgi edindirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak amacıyla sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimine tabi tutulurlar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.  

“Sınav sorumlusu tamamlayıcı eğitimi

GEÇİCİ MADDE 15- (1) 29/5/2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanlardan en az yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunan ve hâlihazırda kamu personeli olarak çalışanlar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurmak kaydıyla bu Yönetmeliğin 31/A maddesinde belirtilen hizmet içi eğitime alınırlar. Hizmet içi eğitimi tamamlayarak EK-15’te yer alan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurs Uygulama Sınav Sorumlusu Hizmet İçi Eğitim Tamamlama Belgesi almaya hak kazananlara direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev verilebilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 50- (1) Bu Yönetmeliğin 16/A maddesi yayımı tarihinden iki yıl sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.